In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

The Sailor’s Journal  Het Zeemansjournaal

2012/05/10 18:41, 0 comments  10/05/2012 18:41, 0 reacties

The so-called ‘sailor’s journal’ of the voyage of 1642-1643, kept by an anonymous sailor on board. In the National Archives in The Hague. Het zogenaamde ‘zeemansjournaal’ van de reis van 1642-1643, bijgehouden door een anonieme zeeman aan boord. In het Nationaal Archief Den Haag.

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest