In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

Noord en Oost Tartaryen – Nicolaes Witsen  Noord en Oost Tartaryen – Nicolaes Witsen

2012/05/10 17:37, 0 comments  10/05/2012 17:37, 0 reacties

The first published picture of New Zealand was an engraving based on drawings of ‘the Murderer’s Bay’, in Nicolaes Witsen’s ‘Noord en Oost Tartaryen’. Ruediger Mack believes the engraving is based on based on original drawings made on board that are now lost, just like the ‘Blok Fragment‘ and the ‘State Archives Copy‘. R.D.J. Collins believes the illustration is based on the ‘Blok Fragment‘ and/or the ‘State Archives Copy‘. De eerste gepubliceerde afbeelding van Nieuw-Zeeland was een gravure gebaseerd op de tekeningen van de ‘Moordenaarsbaai’, in Nicolaes Witsen’s ‘Noord en Oost Tartaryen’. Ruediger Mack gelooft dat de gravure is gebaseerd op originele tekeningen die aan boord werden gemaakt en die nu verloren gegaan zijn, net zoals het ‘Blok Fragment‘ en de ‘Nationaal Archief Kopie‘. R.D.J. Collins daarentegen gelooft dat de illustratie gebaseerd is op het ‘Blok Fragment‘ en/of de ‘Nationaal Archief Kopie‘.

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest