In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

At Museum Maluku in Utrecht: Patricia Steur and Gordon Toi  In Museum Maluku in Utrecht: Patricia Steur and Gordon Toi

2012/07/10 18:22, 0 comments  10/07/2012 18:22, 0 reacties

Museum Maluku (MUMA) in Utrecht is the center for Moluccan history and culture, in which the story is told of the Moluccan community in the Netherlands. Part of the exhibition ‘Tattoo – who are you? Signs of civilization and identity‘ is ‘Thin Blue Line‘ with a number of pictures that Patricia Steur made ​​of the work of Maori tattoo artist Gordon Toi Hatfield. She wants to show how (tattoo) art can unify cultures. We had a very interesting meeting with Patricia Steur and Suzanne MullerMuseum Maluku (MUMA) in Utrecht is het centrum voor Molukse geschiedenis en cultuur, waarin het verhaal verteld wordt van de Mulukse bevolkingsgroep in Nederland. Onderdeel van de expositie ‘Tattoo – who are you? Tekens van beschaving en identiteit’ is ‘Thin Blue Line‘ met een aantal foto’s die Patricia Steur maakte van het werk van Maori-tatoeëerder Gordon Toi Hatfield. Zij wil hiermee laten zien hoe (tatoeage)kunst culturen kan verenigen. We hadden een zeer interessante ontmoeting met Patricia Steur en Suzanne Muller.

Maori-tattoos are remarkably popular with people in the Netherlands with a Moluccan, Indonesian or Indian background. Why do especially they choose for such a tattoo? Keng Pereira (Dutch-Moluccan): “The Ta Moko reminds me that I am not only an individual but part of a tradition.” Rafael Latupeirissa (Dutch-Moluccan): “This tattoo I experienced as a magical process, a catharsis, allowing me feel the power of the Maori and Alifuru.” Ronald Porter (from Menado): “I am an admirer of the cultural heritage of the Maori.” Melchior and Eliorah Akihary (Dutch-Moluccan): “My Moko says who I am and what I stand for as a father, husband and friend. It is also the voice of my Moluccan heritage, a connection with my roots.” Maori-tattoos zijn in Nederland opvallend populair bij mensen met een Molukse, Indonesische of Indische achtergrond. Waarom kiezen zij juist voor zo’n tattoo? Keng Pereira (Nederlands-Moluks): “De Ta Moko herinnert mij eraan dat ik niet alleen een individu ben, maar onderdeel van een traditie.” Rafael Latupeirissa (Nederlands-Moluks): “Deze tatoeage ervoer ik als een magisch proces, een catharsis, waardoor ik de kracht van de Alifuru en de Maori voelde.” Ronals Portier (uit Menado): “ik ben een bewonderaar van het culturele erfgoed van de Maori.” Melchior en Eliorah Akihary (Nederlands-Moluks): “Mijn Moko vertelt wie ik ben en waar ik voor sta als vader, echtgenoot en vriend. Het is ook de stem van mijn Molukse erfenis, een verbondenheid met mijn wortels.

The migration of Austronesians and the spreading of (tattoo)art and customs. De migratie van de Austronesiërs en de verspreiding van (tatoeage)kunst en gebruiken.

Thin Blue Line – Gordon Toi & Patricia Steur:

Dedicated by Blood – Gordon Toi Hatfield & Patricia Steur:

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest