In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

Abel Tasman no longer welcome in the Southland  Abel Tasman niet langer welkom in het Zuidland

2012/09/21 1:00, 0 comments  21/09/2012 1:00, 0 reacties

Once again Abel Tasman is not welcome in the Southland. 370 years ago, this was made clear to him ​​by the Māori of Mohua (Golden Bay), this time it was done by the Australian Senate. At that time he came for the riches of the Southland, this time for the riches of the South Seas. (Read more here). Wederom is Abel Tasman niet welkom in het Zuidland. 370 jaar geleden werd hem dit duidelijk gemaakt door de Māori van Mohua (Golden Bay), deze keer is het de Australische senaat. Destijds kwam hij voor de rijkdommen van het Zuidland, deze keer voor de rijkdommen van de Zuidzee. (Lees hier meer).

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest