In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

Tasman Haze  Tasman’s waas

2012/10/19 20:04, 0 comments  19/10/2012 20:04, 0 reacties

In Amsterdam we saw an unexpected link between Abel Tasman and New Zealand: Tasman Haze from Kiwiseeds. Although the link between marijuana and both Golden Bay and Amsterdam is not really surprising… In Amsterdam ontdekten we een onverwachte link tussen Abel Tasman en Nieuw-Zeeland: Tasman Haze van Kiwiseeds. Hoewel de link tussen ma

According to Kiwiseeds: The name of Tasman Haze was taken form a historical event that took place in the rich islands of New Zealand. It was on December 13, 1642 when a famous Dutch Explorer discovered the islands of New Zealand. He is Abel Tasman, the very first European to discover New Zealand. When he saw the land, he noted the lush and green color that makes up the land, the clear rivers and lakes and a climate that can be ideal for growing. Tasman Haze. A strain fit to satisfy any explorer! Volgens Kiwiseeds: De naam van Tasman Haze komt van een historische gebeurtenis die plaatsvond in de rijke eilanden van Nieuw-Zeeland. Het was op 13 december 1642 toen een bekende Nederlandse Explorer de eilanden van Nieuw-Zeeland ontdekte. Het was Abel Tasman, de allereerste Europeaan die Nieuw-Zeeland te ontdekte. Toen hij het ​​land zag, merkte hij het weelderige groen van het land op, de heldere rivieren en meren en een klimaat dat ideaal kan worden voor de teelt. Tasman Haze. Een ras geschikt om iedere ontdekkingsreizger tevreden te stellen!

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest