In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

Toon van Meijl: The analogy between past and present  Toon van Meijl: De analogie tussen heden en verleden

2012/12/14 20:32, 0 comments  14/12/2012 20:32, 0 reacties

14 December 2012: prof. dr. Toon van Meijl’s inaugural speech The analogy between past and present: Towards an anthropology of cultural change at the Radboud University in Nijmegen, The Netherlands. Based on the situation of the Maori in New Zealand and his years of research there, Toon van Meijl shows in his speech how, by using the concept of analogy, a better understanding is possible in the way people in multicultural societies deal with cultural differences and cultural changes. Maori are changing traditions by using them14 december 2012: prof dr. Toon van Meijl houdt zijn inaugurele rede De analogie tussen heden en verleden: Naar een antropologie van culturele verandering” aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Gebaseerd op de situatie van de Maori in Nieuw-Zeeland en zijn jarenlange onderzoek aldaar laat Toon van Meijl in zijn rede zien hoe met behulp van het begrip analogie een beter inzicht mogelijk is in de wijze waarop mensen in multiculturele samenlevingen omgaan met culturele verschillen en culturele veranderingen. Maori veranderen tradities door ze te gebruiken.

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest