In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

The original Abel Tasmans journal at the National Archives The Hague  Het originele journaal van Abel Tasman in het Nationaal Archief Den Haag

2011/11/22 22:00, 0 comments  22/11/2011 22:00, 0 reacties

On the 22th of November 2011 we visited the National Archives in The Hague. We were allowed to have an extensive look at the original journal of Abel Tasman from 1642-1643, with drawings by Isaac Gilsemans. Op 22 november bezochten wij het Nationaal Archief in Den Haag en kregen uitgebreid inzage in het originele journaal van Abel Tasman uit 1642-1643, met de tekeningen van Isaac Gilsemans.

Click here for a digital overview of all the pages of the journal. Click here for the drawing by Gilsemans of the encounter of the Dutch and the Maori in Moordenaers Baÿ / Golden Bay. Klik hier voor een digitaal overzicht van alle pagina’s van het journaal. Klik hier voor de tekening van de ontmoeting van de Nederlanders met de Maori in Moordenaers Baÿ / Golden Bay.

The drawing is very detailed and the colours are still very bright. De tekening is erg gedetailleerd en de kleuren zijn nog steeds erg helder.

It’s quite sensational to see the journal in real life. Het is indrukwekkend om het journaal in het echt te zien.

Abel Tasman’s route at the westcoast of New Zealand. He did not (want to?) find the passage through Cook Strait). De route van Tasman rond de westkust van Nieuw Zeeland . Waarbij hij de doorgang door Cook Strait niet vond (of wilde vinden?).

The signature of Abel Tasman. De handtekening van Abel Tasman.

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest