In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

Wandering around in Lutjegast  Wandeling in Lutjegast

2011/11/16 14:39, 0 comments  16/11/2011 14:39, 0 reacties

In the 17th century many young fellows from the northern part of the Netherlands went to the western part (Amsterdam) to work for the VOC. One of those young men was Abel Tasman. His place of birth was Lutjegast in the province of Groningen. In de 17e eeuw gingen veel jonge Noordelingen in Nederland naar het westen om te werken voor de VOC. Eén van die jongens was Abel Tasman. Hij is geboren in Lutjegast, een dorp in de provincie Groningen.

 

Information sign about Abel Tasman’s voyage, hardly readable. Informatiebord over de reis van Abel Tasman, haast niet meer te lezen.

 

Streetnames in Lutjegast with references to Abel Tasman’s voyage. Straatnamen in Lutjegast die verwijzen naar de reis van Abel Tasman.

 

Other references to Abel Tasman in Lutjegast. Andere verwijzingen naar Abel Tasman in Lutjegast.

Parking area for the Abel Tasman cafe, that no loner exists. Parkeerplaats voor café Abel Tasman, dat niet meer bestaat.

From the government and people of New Zealand in commemoration of the 350th anniversary of the charting of New Zealand by Abel Janszoon Tasman. Aangeboden door regering en bevolking ter gelegenheid van de herdenking dat Abel Janszoon Tasman 350 jaar geleden Nieuw Zeeland in kaart bracht.

On the face of the primary school ’t Fundament of 1955: Abel Tasman 1603. Direction and perseverance under leadership of a man. Op de voorgevel van basisschool ’t Fundament uit 1955: Abel Tasman 1603. Richting en volharding gegeven onder leiding van een man.

Not the Abel Tasman house… Niet het Abel Tasman huis…

Monument Terra Incognito, 1995, by Hans Mes. Boudewijn Büch (writer, traveller and programm maker) drew the conclusion in 1995, after interviewing some locals, Lutjegast had to get used a little bit to this ‘modern’ design. Monument Terra Incognito, 1995 van Hans Mes. Boudewijn Büch (schrijver, reiziger en programmamaker) concludeerde in 1995, na enige interviews ter plekke, dat Lutjegast nog even moest wennen aan deze ‘moderne’ vormgeving.

Only when you have engaged in the Abel Tasman stroll, you know “there’s nothing like Grunnen” (Groningen). Als je aan de Abel Tasman Struuntocht begunnen, dan wiet je “D’r gijt niks boven Grunnen”.

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest