In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

Discussion over location Abel Tasman statue in Nelson  Discussie over locatie standbeeld Abel Tasman in Nelson

2011/06/22 17:26, 0 comments  22/06/2011 17:26, 0 reacties

The odds are increasing that the statue of Dutch explorer Abel Tasman will one day be moved from Tahunanui to a more appropriate historical site, following fresh discussions over conditions of its consent not having been met. De kans wordt steeds groter dat het standbeeld van de Nederlandse ontdekkingsreiziger Abel Tasman op een dag verplaatst zal worden naar een plek die historisch meer verantwoord is. Dit naar aanleiding van nieuwe discussies over de al dan niet correct verleende toestemming.
Read more in this article (Nelson Mail, August 2011). Lees meer in dit artikel (Nelson Mail, augustus 2011).

The statue of Abel Tasman, which has stood at Tahunanui Beach since 2000, represents “a man out of place” and would be of greater symbolic relevance if placed in Golden Bay, says Nelson artist Janet Bathgate. Het standbeeld van Abel Tasman, dat sinds 2000 in Tahunanui Beach staat, representeert een “misplaatste man” en zou symbolisch gezien meer op zijn plek zijn in Golden Bay, zegt Janet Bathgate, kunstenares uit Nelson.
Read more in this article (Nelson Mail, July 2011). Lees meer in dit artikel (Nelson Mail, juli 2011).

A call for the Nelson region’s two councils to mark 370 years since Abel Tasman dropped anchor in what is now Golden Bay has reignited debate over placement of the Dutch explorer’s statue at Tahunanui. Een oproep aan de twee regioraden van Nelson om het feit te herdenken dat Abel Tasman zijn anker 370 jaar geleden liet vallen in wat nu Golden Bay is, heeft de discussie weer doen oplaaien over de plaatsing van het standbeeld van de Nederlandse ontdekkingsreiziger.
Read more in this article (Nelson Mail, June 2011). Lees meer in dit artikel (Nelson Mail, juni 2011).

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest