In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

Able Tasmans from New Zealand / Tuatara from The Netherlands  Able Tasmans uit Nieuw Zeeland / Tuatara uit Nederland

2012/03/16 17:58, 0 comments  16/03/2012 17:58, 0 reacties

The Able Tasmans were a band from Auckland, New Zealand. Between 1985 and 1996 they released their records on the famous Flying Nun Records label. On the other side of the world in Groningen, The Netherlands (the province where Abel Tasman was born) Paul Schwarte started the kiwirock fanzine Tuatara (with a Flying Nun Alphabet). Only one issue of Tuatara was ever published… De Able Tasmans waren een band uit Auckland, Nieuw Zeeland. Tussen 1985 en 1996 brachten zij hun platen uit op het beroemde Flying Nun Records. Aan de andere kant van de wereld in Groningen (de provincie waar Abel Tasman werd geboren) startte Paul Schwarte het kiwirock fanzine Tuatara (met o.a. een Flying Nun Alphabet). Er verscheen één nummer van Tuatara

Paul writes on his blog: “As a Groninger (person coming from Groningen), how can you nót like this band? In the 17th century it was our own Abel Tasman that discovered NZ. I feel somehow related… It’s a good thing that it’s also really nice to listen to their carefully constructed pop“. Read the complete post ‘Kiwileaks part 4’ on Pauls weblog ‘I jam Econo. Paul schrijft op zijn blog: “Hoe kun je als Groninger niet van deze band houden? In de 17de eeuw was het onze Abel die NZ ontdekte. Ik voel enige verwantschap… Mooi dat de zorgvuldig in elkaar gestoken pop van dit gezelschap ook prima te pruimen is“. Lees het hele bericht hier op Paul’s weblog ‘I jam Econo.

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest