In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

De Nieuwe en Onbekende Weereld: Of Beschryving van America en ’t Zuid-land – Arnoldus Montanus  The New and Unknown World: or Description of America and the Southland – Arnoldus Montanus

2012/06/11 18:15, 0 comments  11/06/2012 18:15, 0 reacties

In this book is an independant journal of the voyage of Abel Tasman in 162/1643, told by Hendrik Haelbos, woundhealer and barber on board of the Heemskerck. The book is digitalised, read it here at the Koninklijke Bibliotheek. Met hierin een onafhankelijk verslag van de reis van Abel Tasman in 1642/1643, verteld door Hendrik Haelbos, chirurgijn en barbier op de Heemskerck. Het was hiermee het eerste gepubliceerde verslag van de reis. Het boek is gedigitaliseerd. Bekijk het hier in de Koninklijke Bibliotheek.

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest