In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

Een kort Verhael uyt het Journael van den Kommanduer Abel Jansen Tasman, int ontdekken van ’t onbekende Suit-Lant – Dirck Rembrantszoon van Nierop  A short Relation out of the Journal of Captain Abel Jansen Tasman, upon the Discovery of the South Terra incognita – Dirck Rembrantszoon van Nierop

2012/06/11 16:27, 0 comments  11/06/2012 16:27, 0 reacties

From the second part of Eenige Oefeningen in Godlijcke Wiskonstige dingen by Dirck Rembrantszoon van Nierop, 1674. In this book for the first time a brief summary of the official report of Abel Tasman was published. The book it is digitalised. Read it online here at the Koninklijke BibliotheekUit het tweede deel van Eenige Oefeningen in Godlijcke Wiskonstige dingen van Dirck Rembrantszoon van Nierop, 1674. Hierin werd voor het eerst een korte samenvatting van het officiële rapport van Abel Tasman opgenomen. Dit boek is gedigitaliseerd. Bekijk het hier in de Koninklijke Bibliotheek.

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest