In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

First contribution arrives: the razor of Abel Tasman!  De eerste inzending arriveert: het scheermes van Abel Tasman!

2012/01/27 19:34, 0 comments  27/01/2012 19:34, 0 reacties

Just before our departure to New Zealand, the first contribution for the project arrived at our office, sent by an anonymous person. And what a one! The long lost razor of Abel Tasman itself! Net voor ons vertrek naar Nieuw Zeeland arriveert de eerste inzending voor het project, verstuurd door een anoniem persoon. En wat voor één! Het lang verloren gewaande scheermes van Abel Tasman!

The razor appears to be sent from Australia… Het scheermes blijkt te zijn verzonden vanuit Australie…

Remarkable detail: the knife is wrapped in paper from Dutch liquor-store chain ‘Gall & Gall Opmerkelijk detail: het mes is verpakt in papier van de Nederlandse drankenwinkelketen ‘Gall & Gall’.

On the box is carved the year ‘1642’… In het doosje is het jaartal ‘1642’ gekrast…

And on the handle ‘1633 42’ + the number 5 + the name ‘ABEL’… En op het heft ‘1633 42’ + het getal 5 + de naam ‘ABEL’…

And as the ultimate proof: a very ancient piece of paper with the signature of Abel Tasman himself! En als ultiem bewijs: een overduidelijk oud papiertje met de handtekening van Abel Tasman zelf!

 

contribution bijdrage: anonymous

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest