In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

Visiting Ruediger Mack  Op bezoek bij Ruediger Mack

2012/02/22 23:55, 0 comments  22/02/2012 23:55, 0 reacties

A very informative visit to Ruediger Mack. He owns an enormous collection of books regarding Abel Tasman and makes it plausible that Abel Tasman did go on shore in Golden Bay. This is something that is not in Tasmans journal, but maybe it was left out deliberately. This would explain the violent reaction of the local Maori tribe in 1642, according to Ruediger Mack. Een zeer informatief bezoek aan Ruediger Mack. Hij bezit een enorme verzameling aan boeken met betrekking tot Abel Tasman. Daarnaast maakt hij het aannemelijk dat Abel Tasman aan land is geweest in Golden Bay. Iets wat Tasman niet vermeldt in zijn journaal, maar misschien opzettelijk verzwijgt. Dit zou de gewelddadige reactie van de locale Maori stam in 1642 kunnen verklaren, volgens Ruediger Mack.

Another variation of Gilsemans’ illustration: The Murderers Bay. From Reizen en ontdekkinstochten van Abel Jansz. Tasman van Lutjegast, by G.R. Voormeulen van Boekeren. Nog een variatie op Gilsemans’ illustratie: De Moordenaars-baai. Uit Reizen en ontdekkinstochten van Abel Jansz. Tasman van Lutjegast, door G.R. Voormeulen van Boekeren.

Interesting detail from In search of the South Land, a comic book from the 1950s. Interessant detail uit In search of the South Land, een stripboek uit de jaren vijftig.

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest