In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

What did Abel Tasman look like?  Hoe zag Abel Tasman eruit?

2012/05/27 15:09, 1 comment  27/05/2012 15:09, 1 reactie

There is no certain portrait of Abel Tasman. Er is geen absoluut zeker portret van Abel Tasman.

This is believed (but very questionable) to be the Portrait of Abel Tasman, his wife and daughter (ca 1637). Attributed to Jacob Gerritsz Cuyp (1594–1651), now in the National Library of Australia. It would then be his second wife and the child the daughter from his first marriage. But how can mother and daughter look so much alike? Hiervan wordt gedacht (maar dat is dus zeer de vraag) dat dit het Portret van Abel Tasman, zijn vrouw en dochter is (ca 1637), nu in de National Library van Australia. Het wordt toegeschreven aan Jacob Gerritsz Cuyp (1594–1651). In dat geval zou het zijn tweede vrouw moeten zijn en het kind de dochter uit zijn eerste huwelijk. Maar hoe kan het dat moeder en dochter zoveel op elkaar lijken?

This portrait was used for coins. Dit portret werd gebruikt voor munten.

The left portrait is also thought to be Abel Janszoon Tasman (ca 1650, by Bartholomeus van der Helst), held by the Royal Commonwealth Society in London). Tasman was during those years not in The Netherlands and Van der Helst not in Batavia… On the right side an unknown variation. Van het linker portret wordt ook gedacht dat het Abel Janszoon Tasman is (ca 1650, door Bartholomeus van der Helst) in het bezit van de Royal Commonwealth Society in London. Tasman was echter gedurende die jaren niet in Nederlanden en Van der Helst niet in Batavia… Aan de rechterkant een onbekende variatie.

Head and shoulders portrait of Abel Tasman (1903), based on Bartholomeus van der Helst’s portrait. Hoofd en schouders van Abel Tasman (1903), gebaseerd op het portret door Bartholomeus van der Helst.

A variation of the portrait ended up on this tobacco box. Een variant van het portret belandde op deze tabaksdoos.

This is what Tasman looks like on Tahunanui Beach, Nelson, New Zealand. Zo ziet Tasman eruit op Tahunanui Beach bij Nelson, Nieuw-Zeeland.

And this is Tasman in Tasmania. En dit is Tasman in Tasmanië.

Tasman on the church of Lutjegas, The Netherlands. Tasman op de kerk van Lutjegast.

Tasman on face of the primary school of Lutjegast, The Netherlands. Tasman op de gevel van de lagere school van Lutjegast.

So probably an abstract portrait of Abel Tasman might be the safest choice! (Abel Tasman Memorial, Golden Bay). Een abstract portret is dus waarschijnlijk de veiligste optie (het Abel Tasman Memorial, Golden Bay, Nieuw Zeeland).

 

  1. Brian Hooker schreef:

    There is no known portrait of Abel Tasman – all supposedly of Tasman are bogus – all.

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest