In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

Grahame Anderson searching for the anchor of Abel Tasman  Grahame Anderson op zoek naar het anker van Abel Tasman

2012/03/16 16:08, 0 comments  16/03/2012 16:08, 0 reacties

Grahame Anderson (historian, architect and writer of The Merchant of the Zeehaen) has made several searches for the anchor of the Heemskerck that Abel Tasman lost in North Bay on Tasmania’s east coast. Grahame Anderson (historicus, architect en schrijver van The Merchant of the Zeehaen) heeft verscheidene pogingen ondernomen om het anker van de Heemskerck te vinden dat Abel Tasman verloor in North Bay aan de oostkust van Tasmanië.

Above: an item from the regional Dutch television channel RTV Noord (the area that Tasman was born). Boven: een item op RTV Noord (De regio waar Tasman is geboren).

sitestat

Above: an item of ‘Een Vandaag‘ from the Dutch television. Boven: een item op ‘Een Vandaag‘.

Read the article on the website of the Volkskrant, 03-08-2005 (in Dutch). Lees het artikel op de website van de Volkskrant, 03-08-2005.

Read the article on the Heritage Tasmania website, 25-10-2005. Lees het artikel op de Heritage Tasmania website, 25-10-2005.

Read the article on the TVNZ website, 31-07-2005. Lees het artikel op de TVNZ website, 31-07-2005.

 

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest