In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

Staete Landt: wines inspired by Abel Tasman  Staete Landt: wijnen geïnspireerd door Abel Tasman

2012/03/23 22:02, 0 comments  23/03/2012 22:02, 0 reacties

Staete Landt wines from Dutch owned vineyards in Marlborough. Name and label design is based on the New Zealand map from Abel Tasman’s journal. Staete Landt wijnen van de door Nederlanders gerunde wijngaarden in Marlborough. De naam en het label ontwerp zijn gebaseerd op de kaart van Nieuw Zeeland uit het journaal van Abel Tasman.

A copy of Abel Tasman’s map at the Anatoki Salmon Farm in Golden Bay (where we came across Staete Landt wine). Een kopie van Abel Tasman’s kaart bij de Anatoki Salmon Farm in Golden Bay (waar we Staete Landt wijn tegenkwamen).

Hartebeest and the map in Abel Tasman’s journal at the National Archives in The Hague. Hartebeest en de kaart in het journaal van Abel Tasman in het Nationaal Archief in Den Haag.

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest