In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

‘Speculation on the Presentation of Signatures’ & ‘Tasman’s Lace’  ‘Bespiegeling over de Voorstelling van Handtekeningen’ & ‘Tasman’s Kant’

2012/04/11 22:22, 0 comments  11/04/2012 22:22, 0 reacties

‘Speculation on the Presentation of Signatures’ ‘Bespiegeling over de Voorstelling van Handtekeningen’

Had the Dutch and Tumatakokiri communicated through writing and drawings, rather than through calls and sounds, would they have found a common language? Als de Nederlanders en Tumatakokiri gecommuniceerd zouden hebben door middel van schrift en illustraties in plaats van door middel van geluid en door te roepen, zouden ze dan misschien een gemeenschappelijke taal gevonden hebben? (Janet Bathgate)

 

‘Tasman’s Lace’ ‘Tasman’s Kant’

The “portrait” of Abel Tasman that has been doing the rounds since I was in primary school shows a man with long dark hair, a buckled belt across his chest and a flamboyant lace collar. Photographs of the high tide washing to and fro the beach at Whariwharangi looked to me just like Tasman’s lace collar. I placed horizontal strips of Maori taniko patterning across the composition with Tasman’s buckle at the centre. Het “portret” van Abel Tasman dat de ronde doet sinds ik op de lagere school zat laat een man zien met donker lang haar, een riem met gesp rond zijn borst en een flamboyante kanten kraag. Foto’s van het hoogtij dat heen en weer over het strand van Whariwharangi spoelde, kwam me voor als Tasman’s kraag. Ik plaatste horizontale banen met Maori taniko patronen over de compositie met Tasman’s gesp in het centrum. (Janet Bathgate)

contribution: Janet Bathgate, Nelson, New Zealand. bijdrage: Janet Bathgate, Nelson, Nieuw Zeeland.

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest