In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

The ‘Huydecoper Copy’ at the State Library of New South Wales, Sydney  De ‘Huydecoper Kopie’ in de State Library van New South Wales, Sydney

2012/04/26 15:25, 0 comments  26/04/2012 15:25, 0 reacties

In Australia, in the State Library of New South Wales, there is another copy of the journal of Abel Tasman, the so-called Huydecoper Copy. It does not contain the illustration of the ‘Murderer’s Bay’ or any other illustrations. It does contain some coastal views and a map of the New Zealand coastline (showing an openening at ‘Cook Strait’ in contrast to the map in the State Archives Copy!). The journal can be viewed online here. In Autralië, in de State Library van New South Wales, bevindt zich nog een kopie van het journaal van Abel Tasma, de zogenaamde Huydecoper Kopie. Deze bevat geen illustratie van de ‘Moordenaarsbaai’ en andere illustraties. Er zitten echter wel een aantal kustprofielen in en een kaart van de Nieuwzeelandse kunstlijn (die een opening laat zien op de plaats van de ‘Cook Strait’ in tegenstellinmg tot de kaart in de Nationaal Archief Kopie!). Het journaal kan hier online bekeken worden.

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest