In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

If Abel Tasman had been born in Amsterdam…  Als Abel Tasman in Amsterdam geboren was…

2012/03/16 18:08, 0 comments  16/03/2012 18:08, 0 reacties

he’d be as famous now as Columbus! … dan zou hij nu net zo beroemd zijn als Columbus!

contribution: Tineke Algra from the Abel Tasman Kabinet in Lutjegast (the village where Abel Tasman was born). bijdrage: Tineke Algra van het Abel Tasman Kabinet uit Lutjegast (het geboortedorp van Abel Tasman).

There is a Tasmanstreet in Amsterdam though (as well as a Columbusstreet and –square…).  Er ís echter een Tasmanstraat in Amsterdam (net zo als een Columbusstraat en –plein…).

In 1632 Tasman actually did live in Amsterdam: in the (at the time) very poor Teerketelsteeg (‘Tarkettle alley’). In 1632 woonde Tasman ook echt in Amsterdam: in de (destijds) zeer armoedige Teerketelsteeg.

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest