In December 1642 the first meeting between Māori and Europeans took place: Ngāti Tūmatakōkiri and Abel Tasman. This encounter is illustrated from a 17th century point of view in the now iconic image of the 'Murderer's Bay'. Project 'View on Golden Bay' wants to rebuild this illustration with the help of views from artists, writers and researchers from both New Zealand and The Netherlands. The project will result in a book and exhibition. (read more).  In december 1642 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Māori en Europeanen: Ngāti Tūmatakōkiri en Abel Tasman. Deze ontmoeting wordt vanuit 17e eeuw Europees perspectief weergegeven in de inmiddels iconografische illustratie van de 'Moordenaarsbaai'. Project 'Zicht op Golden Bay' wil dit beeld opnieuw opbouwen met behulp van inzichten van kunstenaars, schrijvers en onderzoekers uit zowel Nieuw-Zeeland als Nederland. Het project zal resulteren in een boek en expositie. (lees meer).


graphic and illustrative design
grafisch en illustratief ontwerp

Powhiri at the Onetahua Marae  Powhiri in de Onetahua Marae

2012/04/04 2:09, 0 comments  04/04/2012 2:09, 0 reacties

We were invited for a Powhiri the Onetahua Marae in Pohara and had a wonderful time, together with the kids of Central Takaka School. We waren uitgenodigd voor een Powhiri in de Onetahua Marae in Pohara, samen met de kinderen van Central Takaka School. Het was erg leuk en informatief.

It is the home marae for three local iwi: Ngati Rarua, Ngati Tama and Te Ātiawa, but it operates as a multicultural marae with the wider involvement of the whole community. At the gate entrance there’s also a carving that tells of Ngāti Tūmatakōkiri, the tribe which was in occupation at the time Abel Tasman arrived in Mohua (Golden Bay). Het is de marae die geldt als thuisbasis voor drie locale iwi: Ngati Rarua, Ngati Tama en Te Ātiawa, maar het functioneert als een multiculturele marae waaraan de hele gemeenschap deelneemt. Bij de ingang is ook een houtsnede te zien die vertelt over Ngāti Tūmatakōkiri, de heersende stam in de periode dat Abel Tasman arriveerde in Mohua (Golden Bay).

reply | reageer


concept, website and photography ©Hartebeest